Wat kost Teachings

Is er sprake van een DSM-diagnose en wilt u het via uw verzekeraar declareren? Dan spreken we van VERZEKERDE ZORG. Er is dan altijd een verwijzing van uw huisarts nodig voordat u bij mij terecht kunt.

Voor de verzekeraars Caresq, Zilveren Kruis, DSW een ASR declareer ik voor u rechtstreeks bij uw verzekeraar. Het tarief per consult is onder andere afhankelijk van de duur van het consult en van de verzekeraar. In het declaratie overzicht van uw verzekeraar kunt u zien welke consulten, met welke duur er zijn gedeclareerd. Voor alle andere verzekeraars (VGZ, CZ, Menzis) stuur ik u maandelijks een nota, die u zelf declareert bij uw verzekeraar. U krijgt die nota afhankelijk van uw polis voor het grootste deel vergoed. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

MIJN tarieven(voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb) zijn:

Een individueel (behandel)consult van 60 minuten kost € 110,-
Een kort individueel (behandel)consult van ( 30 minuten) kost € 60,-
Een individueel (behandel)consult van 90 minuten kost € 175,-
Een individueel (diagnostiek)consult van 60 minuten kost € 130,-
Een kort individueel (diagnostiek)consult van 30 minuten kost € 75,-
Een individueel (diagnostiek)consult van 90 minuten kost € 200,-

ONVERZEKERDE ZORG :

Als uw klachten te mild zijn of geen DSM-diagnose hebben, worden ze niet vergoed door uw verzekeraar. U kunt dan nog steeds bij mij terecht, maar u moet dan uw therapie ZELF betalen. Ook als u zwaardere klachten heeft, maar niet wilt dat de zorgverzekeraar of uw huisarts op de hoogte is van uw behandeling, kunt u kiezen voor een behandeling die u dan ZELF betaalt. U ontvangt dan maandelijks direct van mij een nota. Het tarief daarvoor is € 90,- per gesprek (ca 50 minuten)

Soms vergoedt een werkgever dit soort trajecten.