Heeft u een klacht?

Bent u ontevreden over uw behandeling bij Teachings, dan is het goed om dat in eerste instantie met uw psycholoog te bespreken.

Psychologen praktijk Teachings is aangesloten bij de NIP klachtenregeling voor individuele zorgaanbieders ( NIP klachten reglement)

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een eventuele klacht indienen bij het NIP.
U kunt dan het volgende doen:

Stuur een mail naar nip@klachtencompany.nl

Vul een klachtenformulier in van het NIP