Client ervaringen 8.7

Teachings vraagt cliënten altijd om feedback. Hiervoor gebruik ik de CQi-vragenlijst. In 2023 heeft 85% van de cliënten de CQi vragenlijst regelmatig ingevuld en dat leverde Teachings het prachtige rapportcijfer van 8,7 op.