Hoe werkt Teachings


Psychologische hulp in de basisGGZ:

Teachings is er voor (jong) volwassen cliënten. U kunt kiezen voor een psychologische behandeling met verwijsbrief en DSM diagnose, die u bij de verzekeraar kunt declareren. U kunt ook kiezen voor een traject, die u zelf betaalt (Dit gaat buiten de huisarts en de verzekering om). U kunt u zelf aanmelden of u laten verwijzen door bijvoorbeeld uw huisarts of bedrijfsarts.

Teachings werkt kortdurend en generalistisch. Ik kijk diagnose overstijgend naar wat uw uitdagingen zijn, wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken. In het eerste gesprek legt u uw problemen voor. Samen bespreken we dan wat (u wilt dat) er aan uw problemen gedaan kan worden. Elke behandeling is maatwerk. Wat past wel bij u en wat niet? Ook zijn er wetenschappelijke inzichten over wat wel en niet werkt (opgenomen in de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ). Dit alles bespreken we samen om tot een plan van aanpak te komen.

Uitgangspunt van de behandeling is de problematiek zoals die actueel bestaat. Met andere woorden, de focus van de behandeling is op het hier-en-nu. Het verleden kan bij de therapie betrokken worden om te leren uit welke karaktereigenschappen we bestaan en hoe die ons leven (en onze problemen) kleuren.

Uw eigen kracht staat in de behandeling centraal. Door die aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen, zorgen we dat u zo snel mogelijk zelfstandig weer verder kan. Altijd probeer ik de behandeling zo kort mogelijk (meestal niet langer dan 12 sessies) te laten duren. Soms is echter een langere behandeling nodig, bijvoorbeeld wanneer u meerdere klachten heeft die met elkaar samenhangen.

We evalueren regelmatig of we op de goede weg zitten en stellen behandelkeuzes of de behandeltijd zo nodig bij. Soms kan ik u toch niet goed genoeg helpen en dan bespreken we samen een verwijzing naar passendere zorg.

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag gaat. Meestal krijgt u daarom na elke sessie huiswerkopdrachten mee of thuis voor te bereiden of mee te oefenen.

Indien mogelijk ondersteun ik de behandeling zoveel mogelijk met e-Health: apps en modules waarmee u thuis bijvoorbeeld via internet aan de slag kunt.

U kunt zowel individueel als met uw partner in therapie.

Naast ACT en CGT is Teachings is onder andere gespecialiseerd in kortdurende EMDR (enkelvoudig trauma) en boeddhistische psychologie.

Vanaf 2022 werkt Teachings LOCATIE ONAFHANKELIJK en hoofdzakelijk ONLINE!!